Dienstag, 6. Dezember 2016

Εὐαγγέλιον Κατὰ Μᾶρκον, Κεφ. 5 - Markusevangelium 5


1 κα λθον ες τ πραν τς θαλσσης ες τν χραν τν Γερασηνν
1 Und (sie) kamen in das jenseitige des Meeres, in das Gebiet der Gerasener.

2 κα ξελθντος ατο κ το πλοου εθς πντησεν ατ κ τν μνημεων νθρωπος ν πνεματι καθρτ
2 Und (als) herausgekommen (war) er aus dem Boot, sogleich begegnete ihm aus den Erinnerungsgräbern (ein) Mensch in unreinem<->Geist,

3 ς τν κατοκησιν εχεν ν τος μνμασιν κα οδ λσει οκτι οδες δνατο ατν δσαι
3 der die Behausung hatte in den Erinnerungsgräbern. Und nicht-einmal (mit einer) Kette, nicht-mehr niemand vermochte ihn (zu) binden.

4 δι τ ατν πολλκις πδαις κα λσεσιν δεδσθαι κα διεσπσθαι π’ ατο τς λσεις κα τς πδας συντετρφθαι κα οδες σχυεν ατν δαμσαι
4 Wegen dem er vielmals (mit) Fußfesseln und Ketten gebunden (worden war) und zerzerrt (worden waren) von ihm die Ketten und die Fußfesseln zermalmt und niemand stark (war), ihn (zu) unterjochen.

5 κα δι παντς νυκτς κα μρας ν τος μνμασιν κα ν τος ρεσιν ν κρζων κα κατακπτων αυτν λθοις
5 Und durch alles, Nacht und Tag, in den Erinnerungsgräbern und in den Bergen war (er), kreischend und niederschlagend sich-selbst (mit) Steinen.

6 κα δν τν ησον π μακρθεν δραμεν κα προσεκνησεν ατ
6 Und gesehen (habend) den Jesus von weitem, rannte (er) und (den-Boden-)küsste (er vor) ihm,

7 κα κρξας φων μεγλ λγει τ μο κα σο ησο υἱὲ το θεο το ψστου ρκζω σε τν θεν μ με βασανσς
7 und kreischend (mit) großer<->Stimme (er) sagt: Was (ist mit) mir und dir, Jesus, Sohn des Gottes, des höchsten? (Ich) beschwöre dich (bei) dem Gott. Nicht mich peinige!

8 λεγεν γρ ατ ξελθε τ πνεμα τ κθαρτον κ το νθρπου
8 (Er) sagte nämlich ihm: Rauskomm (du), der Geist, der unreine, aus dem Menschen!

9 κα πηρτα ατν τ νομ σοι κα λγει ατ λεγιν νομ μοι τι πολλο σμεν
9 Und (er) befragte ihn: Welcher Name (ist) dein? Und (er) sagt ihm: Legion (ist) Name (von) mir, weil viele (wir) sind.

10 κα παρεκλει ατν πολλ να μ ατ ποστελ ξω τς χρας
10 Und (er) herbeirief ihn viel, auf-dass nicht sie (er) abordne außerhalb des Gebiets.

11 ν δ κε πρς τ ρει γλη χορων μεγλη βοσκομνη
11 (Es) war aber dort zu dem Berg (eine) geführte (Herde) Schweine, (eine) große, gefütternd (werdend).

12 κα παρεκλεσαν ατν λγοντες πμψον μς ες τος χορους να ες ατος εσλθωμεν
12 Und (sie) herbeiriefen ihn, sagend: Schicke uns in die Schweine, auf-dass in sie (wir) hineinkommen.

13 κα πτρεψεν ατος κα ξελθντα τ πνεματα τ κθαρτα εσλθον ες τος χορους κα ρμησεν γλη κατ το κρημνο ες τν θλασσαν ς δισχλιοι κα πνγοντο ν τ θαλσσ
13 Und (er) genehmigte (es) ihnen. Und rausgekommen die Geister, die unreinen, hineinkamen (sie) in die Schweine und (es) drängte die geführte (Herde) hinab den Abhang in das Meer, etwa zweitausend, und (sie wurden) erwürgt in dem Meer.

14 κα ο βσκοντες ατος φυγον κα πγγειλαν ες τν πλιν κα ες τος γρος κα λθον δεν τ στιν τ γεγονς
14 Und die sie<->Fütternden flohen und botschafteten in der Stadt und in den Ländereien. Und (sie) kamen (zu) sehen, was ist, das (da) wurde.

15 κα ρχονται πρς τν ησον κα θεωροσιν τν δαιμονιζμενον καθμενον ματισμνον κα σωφρονοντα, τν σχηκτα τν λεγινα κα φοβθησαν
15 Und (sie) kommen zu dem Jesus und beobachten den Dämonisierten, sitzend, (mit) Gewand(bekleidet) und vernünftig-(seiend), den (der) gehabt (hatte) die Legion, und (sie) ängstigten (sich).

16 κα διηγσαντο ατος ο δντες πς γνετο τ δαιμονιζομν κα περ τν χορων
16 Und (sie) übermittelten (es) ihnen, die gesehen (hatten), wie (es) geworden (war) dem Dämonisierten und wegen der Schweine.

17 κα ρξαντο παρακαλεν ατν πελθεν π τν ρων ατν
17 Und (sie) anfingen herbeizurufen ihn, wegzukommen von den Grenzen (von) ihnen.

18 κα μβανοντος ατο ες τ πλοον παρεκλει ατν δαιμονισθες να μετ’ ατο
18 Und einsteigend er in das Boot, herbeirief ihn der Dämonisiertgewesene, auf-dass mit ihm (er) sein (dürfe).

19 κα οκ φκεν ατν λλ λγει ατ παγε ες τν οκν σου πρς τος σος κα πγγειλον ατος σα κρις σοι πεποηκεν κα λησν σε
19 Und nicht ließ (er) ihn, jedoch sagt ihm: Hinführe in das Haus (von) dir, zu den deinen und botschafte ihnen, was der Herr (für) dich gemacht (hat) und (sich) erbarmte dir!

20 κα πλθεν κα ρξατο κηρσσειν ν τ Δεκαπλει σα ποησεν ατ ησος κα πντες θαμαζον
20 Und (er) wegkam und anfing (zu) verkünden in der Dekapolis, was gemacht (hatte) ihm der Jesus und alle staunten.21 κα διαπερσαντος το ησο ν τ πλοίῳ πλιν ες τ πραν συνχθη χλος πολς π’ ατν κα ν παρ τν θλασσαν
21 Und überge-jenseitigt der Jesus in dem Boot wieder in das jenseitige, (es wurde) zusammengeführt viel<->Menge auf ihn und (er) war neben dem Meer.

22 κα ρχεται ες τν ρχισυναγγων νματι Ἰάϊρος κα δν ατν ππτει πρς τος πδας ατο
22 Und (es) kommt einer der Synagogenvorsteher, (mit) Namen Jairus, und gesehen (habend) ihn, (er) fällt zu den Füßen (von) ihm

23 κα παρακαλε ατν πολλ λγων τι τ θυγτριν μου σχτως χει να λθν πιθς τς χερας ατ να σωθ κα ζσ
23 und herbeiruft ihn viel, sagend dass: Das Töchterlein (von) mir (den) letzten hat, auf-dass, gekommen, auflege (du) die Hände ihr, auf-dass (sie) gerettet (werde) und lebe!

24 κα πλθεν μετ’ ατο κα κολοθει ατ χλος πολς κα συνθλιβον ατν
24 Und wegkam (er) mit ihm. Und (es) folgte ihm viel<->Menge und (sie) zusammendrückten ihn.


25 κα γυν οσα ν ῥύσει αματος δδεκα τη
25 Und (eine) Frau, seiend in Fließen (von) Blut zwölf Jahre

26 κα πολλ παθοσα π πολλν ατρν κα δαπανσασα τ παρ’ ατς πντα κα μηδν φεληθεσα λλ μλλον ες τ χερον λθοσα
26 und vieles erlitten (habend) unter vielen Heilern und aufgewandt (habend) das von ihr alles und nicht Nutzen(-gehabt), jedoch mehr in das Üble gekommen,

27 κοσασα τ περ το ησο λθοσα ν τ χλ πισθεν ψατο το ματου ατο
27 gehört (habend) das wegen dem Jesus, gekommen in der Menge (von) hinten, berührte das Gewand (von) ihm.

28 λεγεν γρ τι ἐὰν ψωμαι κἂν τν ματων ατο σωθσομαι
28 (Sie) sagte nämlich dass: Falls (ich) berühre bloß die Gewänder (von) ihm, (werde ich) gerettet.

29 κα εθς ξηρνθη πηγ το αματος ατς κα γνω τ σματι τι αται π τς μστιγος
29 Und sogleich austrocknete die Quelle des Blutes (von) ihr, und sie erkannte (in) dem Körper, dass (sie) geheilt (war) von der Geißelung.

30 κα εθς ησος πιγνος ν αυτ τν ξ ατο δναμιν ξελθοσαν πιστραφες ν τ χλ λεγεν τς μου ψατο τν ματων
30 Und sogleich der Jesus, vollerkannt (habend) in sich-selbst die aus ihm herausgekommene<->Kraft, (sich) umgewandt (habend) in der Menge, sagte: Wer (von) mir berührt (hat) die Gewänder?

31 κα λεγον ατ ο μαθητα ατο βλπεις τν χλον συνθλβοντ σε κα λγεις τς μου ψατο
31 Und (es) sagten ihm die Schüler (von) ihm: Erblickst (du) die Menge, zusammendrückend dich? Und sagst: Wer mich berührte?

32 κα περιεβλπετο δεν τν τοτο ποισασαν
32 Und (er) umherblickte, (zu) sehen die dieses gemacht (habend).

33 δ γυν φοβηθεσα κα τρμουσα εδυα γγονεν ατ λθεν κα προσπεσεν ατ κα επεν ατ πσαν τν λθειαν
33 Die, aber, Frau, verängstigt und zitternd, ersehend, was geworden (ist) ihr, kam und niederfiel (vor) ihm und sagte ihm all die Wahrheit.

34 δ επεν ατ θυγτηρ πστις σου σσωκν σε παγε ες ερνην κα σθι γις π τς μστιγς σου
34 Der aber sagte ihr: Tochter, das Vertrauen (von) dir rettete dich. Hinführe in Frieden und (sei) gesund von den Geißelungen (von) Dir!


35 τι ατο λαλοντος ρχονται π το ρχισυναγγου λγοντες τι θυγτηρ σου πθανεν τ τι σκλλεις τν διδσκαλον
35 Noch er redete, (sie) kommen von des Synagogenvorstehers, sagend dass: Die Tochter (von) Dir zu-Tode-(kam), was noch wurmst (du) den Lehrer?

36 δ ησος παρακοσας τν λγον λαλομενον λγει τ ρχισυναγγ μ φοβο μνον πστευε
36 Der aber, Jesus, überhörend das geredete<->Wort, sagt dem Synagogenvorsteher: Nicht ängstige (dich), allein vertraue!

37 κα οκ φκεν οδνα μετ’ ατο συνακολουθσαι ε μ τν Πτρον κα Ἰάκωβον κα ωννην τν δελφν ακβου
37 Und nicht ließ (er) niemanden mit sich gemeinsam-kommen, wenn nicht den Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder (von) Jakobus.

38 κα ρχονται ες τν οκον το ρχισυναγγου κα θεωρε θρυβον κα κλαοντας κα λαλζοντας πολλ
38 Und (sie) kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und (er) beobachtet Aufruhr und Weinende und Aufheulende viel,

39 κα εσελθν λγει ατος τ θορυβεσθε κα κλαετε τ παιδον οκ πθανεν λλ καθεδει
39 und hineingegangen, (er) sagt ihnen: Was Aufruhr-(macht ihr) und weint? Das Kindchen nicht zu-Tode-(kam), jedoch (es) schläft.

40 κα κατεγλων ατο ατς δ κβαλν πντας παραλαμβνει τν πατρα το παιδου κα τν μητρα κα τος μετ’ ατο κα εσπορεεται που ν τ παιδον
40 Und (sie) verlachten ihn. Er aber rausgeworfen (habend) alle, mitnimmt den Vater des Kindchens und die Mutter und die mit ihm und hineingelangt, wo (es) war das Kindchen.

41 κα κρατσας τς χειρς το παιδου λγει ατ ταλιθα κουμ στιν μεθερμηνευμενον τ κορσιον σο λγω γειρε
41 Und festgehalten (habend) die Hand des Kindchens, sagt (er) ihr: Talitha koum, das ist übersetzt: (Du), das Mädchen, dir sage (ich), erwecke!

42 κα εθς νστη τ κορσιον κα περιεπτει ν γρ τν δδεκα κα ξστησαν εθς κστσει μεγλ
42 Und sogleich aufstand das Mädchen und umherging. (Es) war nämlich (von) Jahren zwölf. Und außer-sich-seiend (sie wurden) sogleich (in) großem<->Außer-sich-Sein.

43 κα διεστελατο ατος πολλ να μηδες γνο τοτο κα επεν δοθναι ατ φαγεν
43 Und (er) anordnete ihnen viel, auf-dass niemand erkenne dieses. Und (er) sagte, gegeben (werde) ihr (zu) speisen.Einführung - Kapitel  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen