Dienstag, 6. Dezember 2016

Εὐαγγέλιον Κατὰ Μᾶρκον, Κεφ. 7 - Markusevangelium 7


1 κα συνγονται πρς ατν ο Φαρισαοι κα τινες τν γραμματων λθντες π εροσολμων
1 Und zusammengeführt (sind) zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, gekommen von Jerusalem.

2 κα δντες τινς τν μαθητν ατο τι κοινας χερσν τοτ’ στιν νπτοις σθουσιν τος ρτους
2 Und (sie) gesehen (habend) einige der Schüler (von) ihm, dass (mit) gewöhnlichen Händen, dies ist ungewaschenen, (sie) essen die Brote

3 --- ο γρ Φαρισαοι κα πντες ο ουδαοι ἐὰν μ πυγμ νψωνται τς χερας οκ σθουσιν κρατοντες τν παρδοσιν τν πρεσβυτρων
3 --- die, nämlich, Pharisäer und alle die Judäer, falls nicht (mit) Faust gewaschen (haben) die Hände, nicht (sie) essen, festhaltend die Überlieferung der Ältesten,

4 κα π’ γορς ἐὰν μ βαπτσωνται οκ σθουσιν κα λλα πολλ στιν παρλαβον κρατεν βαπτισμος ποτηρων κα ξεστν κα χαλκων κα κλινν ---
4 und vom Markt, falls nicht (sie sich) getäuft (haben), nicht essen (sie), und anderes vieles ist, was (sie) mit-sich-genommen (haben), festzuhalten: Täufnisse (von) Trinkbechern und Sextarien und Kupfergefäßen und Liegen ---

5 κα περωτσιν ατν ο Φαρισαοι κα ο γραμματες δι τ ο περιπατοσιν ο μαθητα σου κατ τν παρδοσιν τν πρεσβυτρων λλ κοινας χερσν σθουσιν τν ρτον
5 und befragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten: Durch was nicht umhergehen die Schüler (von) Dir gemäß der Überlieferung der Ältesten, jedoch (mit) gewöhnlichen Händen essen das Brot?

6 δ επεν ατος καλς προφτευσεν σαας περ μν τν ποκριτν ς γγραπται τι οτος λας τος χελεσν με τιμ δ καρδα ατν πρρω πχει π’ μο 
6 Der aber sagte ihnen: Fein prophezeite Jesaja über euch, den Schauspielern, wie geschrieben (ist) dass: Dies, das (Gottes)-Volk, (mit) den Lippen mich ehrt, aber<->das Herz (von) ihnen fort weg-hat (es) von mir.

7 μτην δ σβοντα με διδσκοντες διδασκαλας ντλματα νθρπων
7 Verfehlt aber huldigen (sie) mir, lehrend (als) Belehrungen (die) Gebote (von) Menschen.

8 φντες τν ντολν το θεο κρατετε τν παρδοσιν τν νθρπων
8 Verlassen (habend) das Gebot des Gottes, festhaltet (ihr) die Überlieferung der Menschen.

9 κα λεγεν ατος καλς θετετε τν ντολν το θεο να τν παρδοσιν μν στσητε
9 Und (er) sagte ihnen: Fein ungültig(-macht ihr) das Gebot des Gottes, auf-dass die Überlieferung (von) euch steht.

10 Μωϋσς γρ επεν τμα τν πατρα σου κα τν μητρα σου κα κακολογν πατρα μητρα θαντ τελευττω
10 Mose nämlich sagte: Ehre den Vater (von) Dir und die Mutter (von) Dir! Und: Der Schlecht-Sagendes (über) Vater oder Mutter (mit) Tod (soll) enden!

11 μες δ λγετε ἐὰν επ νθρωπος τ πατρ τ μητρ κορβν στιν δρον ἐὰν ξ μο φεληθς
11 Ihr aber sagt: Falls (es) sagt (ein) Mensch dem Vater oder der Mutter: Korban, das ist Gabe, das was-auch von mir (du) Nutzen(-gehabt hättest),

12 οκτι φετε ατν οδν ποισαι τ πατρ τ μητρ 
12 nicht-mehr lasst (ihr) ihn nichts machen (für) den Vater oder die Mutter.

13 κυροντες τν λγον το θεο τ παραδσει μν παρεδκατε κα παρμοια τοιατα πολλ ποιετε
13 Nichtig(-macht ihr) das Wort des Gottes (für) die Überlieferung (von) euch, welche (ihr) übergeben (habt), und ähnlich diesartiges vieles macht (ihr).


14 κα προσκαλεσμενος πλιν τν χλον λεγεν ατος κοσατ μου πντες κα σνετε
14 Und hinzugerufen (habend) wieder die Menge, (er) sagte ihnen: Hört mich alle und zusammenbringt (es)!

15 οδν στιν ξωθεν το νθρπου εσπορευμενον ες ατν δναται κοινσαι ατν λλ τ κ το νθρπου κπορευμεν στιν τ κοινοντα τν νθρωπον
15 Nichts ist außerhalb des Menschen, hineingelangend in ihn, was vermag, gewöhnlich(-zu-machen) ihn, jedoch das aus dem Menschen Herausgelangende ist das gewöhnlich(-machende) den Menschen.

17 κα τε εσλθεν ες οκον π το χλου πηρτων ατν ο μαθητα ατο τν παραβολν
17 Und als (er) hineinkam ins Haus von der Menge, befragten ihn die Schüler (von) ihm (nach) der Parabel.

18 κα λγει ατος οτως κα μες σνετο στε ο νοετε τι πν τ ξωθεν εσπορευμενον ες τν νθρωπον ο δναται ατν κοινσαι
18 Und (er) sagt ihnen: Derart auch ihr nicht-zusammenbringend seid? Nicht versteht (ihr), dass alles das (von) außerhalb Hineingelangende in den Menschen nicht vermag, ihn gewöhnlich(-zu-machen)?

19 τι οκ εσπορεεται ατο ες τν καρδαν λλ’ ες τν κοιλαν κα ες τν φεδρνα κπορεεται καθαρζων πντα τ βρματα
19 Weil nicht (es) hineingelangt ihm in das Herz, jedoch in den Bauch, und in den Abort herausgelangt (es), reinigend all die Nahrungsmittel.

20 λεγεν δ τι τ κ το νθρπου κπορευμενον κενο κοινο τν νθρωπον
20 (Er) sagte aber dass: Das aus dem Menschen Herausgelangende, jenes, gewöhnlich(-macht) den Menschen.

21 σωθεν γρ κ τς καρδας τν νθρπων ο διαλογισμο ο κακο κπορεονται πορνεαι κλοπα φνοι
21 (Von) innerhalb nämlich, aus dem Herzen der Menschen die Erörterungen, die schlechten, herausgelangen: Hurereien, Diebstähle, Mordtaten,

22 μοιχεαι πλεονεξαι πονηραι δλος σλγεια φθαλμς πονηρς βλασφημα περηφανα φροσνη
22 Ehebrüche, Habgiersüchte, Bosheiten, Arglist, Ausschweifung, böses<->Auge, Lästerung, Überhebung, Unvernunft,

23 πντα τατα τ πονηρ σωθεν κπορεεται κα κοινο τν νθρωπον
23 alle diese, die Bösartigkeiten (von) innerhalb herausgelangen und gewöhnlich(machen) den Menschen.24 κεθεν δ ναστς πλθεν ες τ ρια Τρου κα Σιδνος κα εσελθν ες οκαν οδνα θελεν γνναι κα οκ δυνθη λαθεν
24 Von-dort aber aufgestanden, wegkam (er) in die Grenzen (von) Tyros und Sidon. Und hineingekommen in (ein) Haus, niemand, (er) wollte, (solle es) erkennen, und nicht vermochte (er), versäumt (zu sein).

25 λλ’ εθς κοσασα γυν περ ατο ς εχεν τ θυγτριον πνεμα κθαρτον λθοσα προσπεσεν πρς τος πδας ατο 
25 Jedoch sogleich gehört (habend eine) Frau wegen ihm, (von) welcher hatte das Töchterlein (einen) unreinen<->Geist, gekommen, niederfiel zu den Füßen (von) ihm -

26 δ γυν ν λληνς Συροφοινκισσα τ γνει κα ρτα ατν να τ δαιμνιον κβλ κ τς θυγατρς ατς
26 die Frau<->aber war Griechin, Syrophönixerin (nach) dem Genus. Und (sie) fragte ihn, auf-dass den Dämon (er) rauswerfe aus der Tochter (von) ihr.

27 κα λεγεν ατ φες πρτον χορτασθναι τ τκνα ο γρ στιν καλν λαβεν τν ρτον τν τκνων κα τος κυναροις βαλεν
27 Und (er) sagte ihr: Lass zuerst (satt)gegrast (werden) die Kinder. Nicht nämlich ist (es) fein, (zu) nehmen das Brot der Kinder und den Hündchen (hinzu-)werfen.

28 δ πεκρθη κα λγει ατ κριε κα τ κυνρια ποκτω τς τραπζης σθουσιν π τν ψιχων τν παιδων
28 Die aber beschied und sagt ihm: Herr, auch die Hündchen unterhalb des Tisches essen von den Krümelchen der Kindchen.

29 κα επεν ατ δι τοτον τν λγον παγε ξελλυθεν κ τς θυγατρς σου τ δαιμνιον
29 Und (er) sagte ihr: Durch dieses, das Wort, hinführe! Rausgekommen (ist) aus der Tochter (von) dir der Dämon.

30 κα πελθοσα ες τν οκον ατς ερεν τ παιδον βεβλημνον π τν κλνην κα τ δαιμνιον ξεληλυθς
30 Und weggekommen in das Haus (von) ihr, fand (sie) das Kindchen geworfen auf die Liege und den Dämon rausgekommen.31 κα πλιν ξελθν κ τν ρων Τρου λθεν δι Σιδνος ες τν θλασσαν τς Γαλιλαας ν μσον τν ρων Δεκαπλεως
31 Und wieder herausgekommen aus den Grenzen (von) Tyrus, (er) kam durch Sidon zu dem Meer des Galiläa auf Mitte der Grenzen (der) Dekapolis.

32 κα φρουσιν ατ κωφν κα μογιλλον κα παρακαλοσιν ατν να πιθ ατ τν χερα
32 Und (sie) bringen ihm (einen) Tauben und mühsam-Redenden und herbeirufen ihn, auf-dass (er) auflege ihm die Hand.

33 κα πολαβμενος ατν π το χλου κατ’ δαν βαλεν τος δακτλους ατο ες τ τα ατο κα πτσας ψατο τς γλσσης ατο 
33 Und weggenommen (habend) ihn von der Menge eigens<->für (sich), warf (er) die Finger (von) ihm in die Ohren (von) ihm, und gespuckt (habend), berührte (er) die Zunge (von) ihm.

34 κα ναβλψας ες τν ορανν στναξεν κα λγει ατ εφφαθα στιν διανοχθητι
34 Und aufgeblickt (habend) in den Himmel, seufzte (er) und sagt ihm: Effatha, das ist: (Werde) durchgeöffnet!

35 κα νογησαν ατο α κοα κα εθς λθη δεσμς τς γλσσης ατο κα λλει ρθς
35 Und (es wurde) geöffnet ihm das Gehör und sogleich (wurde) gelöst die Zwinge der Zunge (von) ihm, und (er) redete richtig.


36 κα διεστελατο ατος να μηδεν λγωσιν σον δ ατος διεστλλετο ατο μλλον περισστερον κρυσσον
36 Und (er) anordnete ihnen, auf-dass niemandem (sie) sagen (sollten). So-viel aber (er) ihnen anordnete, eher übermäßiger verkündeten (sie).

37 κα περπερισσς ξεπλσσοντο λγοντες καλς πντα πεποηκεν κα τος κωφος ποιε κοειν κα λλους λαλεν
37 Und sehr-übermäßig entsetzten (sie sich), sagend: Fein alles (hat er) gemacht, auch die Tauben macht (er) hören und Nichtredende reden.Einführung - Kapitel  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen