Dienstag, 6. Dezember 2016

Εὐαγγέλιον Κατὰ Μᾶρκον, Κεφ. 2 - Markusevangelium 2


1 κα εσελθν πλιν ες Καφαρναομ δι’ μερν κοσθη τι ν οκ στν
1 Und (er) hineingekommen wieder nach Kaphar-Naoum während Tagen, (es wurde) gehört, dass im Haus (er) ist.

2 κα συνχθησαν πολλο στε μηκτι χωρεν μηδ τ πρς τν θραν κα λλει ατος τν λγον
2 Und (es wurden) zusammengeführt viele, so dass nicht-mehr Raum-(war), nicht-mal der zu der Tür, und (er) redete ihnen das Wort.

3 κα ρχονται φροντες πρς ατν παραλυτικν αρμενον π τεσσρων
3 Und (sie) kommen, bringend zu ihm (einen) Paralysierten, gehoben von Vier.

4 κα μ δυνμενοι προσενγκαι ατ δι τν χλον πεστγασαν τν στγην που ν, κα ξορξαντες χαλσιν τν κρβαττον που παραλυτικς κατκειτο
4 Und (als) nicht (sie) vermögend (waren), hinzubringen ihm wegen der Menge, (sie) abdachten das Dach, wo (er) war, und ausgegraben (habend), sie senkten die Pritsche, wo der Paralysierte niederlag.

5 κα δν ησος τν πστιν ατν λγει τ παραλυτικ τκνον φεντα σου α μαρται
5 Und gesehen (habend) der Jesus das Vertrauen (von) ihnen, (er) sagt dem Paralysierten: Kind! Erlassen (sind) Dir die Verfehlungen!

6 σαν δ τινες τν γραμματων κε καθμενοι κα διαλογιζμενοι ν τας καρδαις ατν
6 (Es) waren aber einige der Schriftgelehrten dort sitzend und erörterten in den Herzen (von) ihnen:

7 τ οτος οτως λαλε βλασφημε τς δναται φιναι μαρτας ε μ ες θες
7 Was dieser derart redet? (Er) lästert. Wer vermag, (zu) erlassen Verfehlungen, wenn nicht einer: der Gott?!

8 κα εθς πιγνος ησος τ πνεματι ατο τι οτως διαλογζονται ν αυτος λγει ατος τ τατα διαλογζεσθε ν τας καρδαις μν
8 Und sogleich genau-erkannt (habend) der Jesus (mit) dem Geist (von) ihm, dass derart sie erörterten in sich-selbst, sagt ihnen: Was diese (ihr) erörtert in den Herzen (von) euch?

9 τ στιν εκοπτερον επεν τ παραλυτικ φεντα σου α μαρται επεν γειρε κα ρον τν κρβαττν σου κα περιπτει
9 Was ist unbeschwerlicher? Gesagt (zu haben) dem Paralysierten: Erlassen (sind) Dir die Verfehlungen. Oder gesagt (zu haben)?: Erwecke und hebe die Pritsche (von) dir und umhergehe.

10 να δ εδτε τι ξουσαν χει υἱὸς το νθρπου φιναι μαρτας π τς γς λγει τ παραλυτικ 
10 Auf-dass aber (ihr) erseht, dass Befugnis hat der Sohn des Menschen, (zu) erlassen Verfehlungen auf der Erde, sagt (er) dem Paralysierten:

11 σο λγω γειρε ρον τν κρβαττν σου κα παγε ες τν οκν σου
11 Dir sage (ich): Erwecke, hebe die Pritsche (von) Dir und hinführe in das Haus (von) Dir!

12 κα γρθη κα εθς ρας τν κρβαττον ξλθεν μπροσθεν πντων στε ξστασθαι πντας κα δοξζειν τν θεν λγοντας τι οτως οδποτε εδομεν
12 Und (er) erweckte und sogleich, gehoben (habend) die Pritsche, (er) herauskam (im) Vordergrund (vor) allen, so-dass außer-sich-waren alle und glorifizierten den Gott, sagend dass: Derart niemals (wir haben) gesehen.13 κα ξλθεν πλιν παρ τν θλασσαν κα πς χλος ρχετο πρς ατν κα δδασκεν ατος
13 Und herauskam (er) wieder neben dem Meer und all die Menge kam zu ihm, und (er) lehrte sie.

14 κα παργων εδεν Λευν τν το λφαου καθμενον π τ τελνιον κα λγει ατ κολοθει μοι κα ναστς κολοθησεν ατ 
14 Und vorbeiführend (er) sah Levi, den des Alphäus, sitzend auf dem Zoll, und (er) sagt ihm: Folge mir! Und aufgestanden folgte (er) ihm.

15 κα γνεται κατακεσθαι ατν ν τ οκίᾳ ατο κα πολλο τελναι κα μαρτωλο συνανκειντο τ ησο κα τος μαθητας ατο σαν γρ πολλο κα κολοθουν ατ
15 Und (es) wird: Er<->(zum) Niederliegen in dem Haus (von) ihm, und viele Zöllner und Verfehlende zusammen(zum-Mahl)lagen (mit) dem Jesus und den Schülern (von) ihm. (Sie) waren nämlich viele und (sie) folgten ihm.

16 κα ο γραμματες τν Φαρισαων δντες τι σθει μετ τν μαρτωλν κα τελωνν λεγον τος μαθητας ατο τι μετ τν τελωνν κα μαρτωλν σθει
16 Und die Schriftgelehrten der Pharisäer, gesehen (habend), dass (er) isst mit den Verfehlenden und Zöllnern, (sie) sagten den Schülern (von) ihm dass: Mit den Zöllnern und Verfehlenden (er) isst?!

17 κα κοσας ησος λγει ατος ο χρεαν χουσιν ο σχοντες ατρο λλ’ ο κακς χοντες οκ λθον καλσαι δικαους λλ’ μαρτωλος
17 Und (es) gehört (habend), der Jesus sagt ihnen: Nicht Bedürftigkeit haben die Starken (des) Heilers, jedoch die (es) schlecht Habenden. Nicht (ich) kam, (zu) rufen Gerechte, jedoch Verfehlende.18 κα σαν ο μαθητα ωννου κα ο Φαρισαοι νηστεοντες κα ρχονται κα λγουσιν ατ δι τ ο μαθητα ωννου κα ο μαθητα τν Φαρισαων νηστεουσιν ο δ σο μαθητα ο νηστεουσιν
18 Und (es) waren die Schüler (von) Johannes und die Pharisäer fastend und (sie) kommen und sagen ihm: Durch was die Schüler (von) Johannes und die Schüler der Pharisäer fasten, die aber, deine Schüler nicht fasten?

19 κα επεν ατος ησος μ δνανται ο υο το νυμφνος ν νυμφος μετ’ ατν στιν νηστεειν σον χρνον χουσιν τν νυμφον μετ’ ατν ο δνανται νηστεειν
19 Und (es) sagte ihnen der Jesus: Nicht vermögen die Söhne des Brautgemachs, in welchem der Bräutigam mit ihnen ist, (zu) fasten. So-viel Zeit (sie) haben den Bräutigam mit ihnen, nicht vermögen (sie zu) fasten.

20 λεσονται δ μραι ταν παρθ π’ ατν νυμφος κα ττε νηστεσουσιν ν κεν τ μρ
20 Kommen (werden) aber Tage, sobald enthoben (wurde) von ihnen der Bräutigam, und dann (werden sie) fasten, in jenem, dem Tag.

21 οδες πβλημα ῥάκους γνφου πιρπτει π μτιον παλαιν ε δ μ αρει τ πλρωμα π’ ατο τ καινν το παλαιο κα χερον σχσμα γνεται
21 Niemand (einen) Aufwurf (von) ungewalktem<->Stoff aufnäht auf altes<->Gewand, wenn aber nicht, (es) enthebt die Fülle von ihm, das neue (von) dem alten, und übler (der) Spalt wird.

22 κα οδες βλλει ονον νον ες σκος παλαιος ε δ μ ῥήξει ονος τος σκος κα ονος πλλυται κα ο σκο λλ’ ονον νον ες σκος καινος
22 Und niemand wirft jungen<->Wein in alte<->Schläuche, wenn aber nicht, (wird) reißen der Wein die Schläuche, und der Wein (wird) vernichtet und die Schläuche. Jedoch junger<->Wein in neue<->Schläuche!23 κα γνετο ατν ν τος σββασιν παραπορεεσθαι δι τν σπορμων κα ο μαθητα ατο ρξαντο δν ποιεν τλλοντες τος στχυας
23 Und (es) wurde: (Als) er in den Sabbaten vorbeigelangt (war) durch die Saaten und die Schüler (von) ihm anfingen, Weg (zu) machen, rupfend die Ähren.

24 κα ο Φαρισαοι λεγον ατ δε τ ποιοσιν τος σββασιν οκ ξεστιν
24 Und die Pharisäer sagten ihm: Sieh, was (sie) machen (an) den Sabbaten, welches nicht befugt (ist).

25 κα λγει ατος οδποτε νγνωτε τ ποησεν Δαυδ τε χρεαν σχεν κα πενασεν ατς κα ο μετ’ ατο
25 Und (er) sagt ihnen: Niemals (habt ihr) gelesen, was machte David, als Bedürftigkeit (er) hatte und hungerte, er und die mit ihm?

26 πς εσλθεν ες τν οκον το θεο π βιαθρ ρχιερως κα τος ρτους τς προθσεως φαγεν ος οκ ξεστιν φαγεν ε μ τος ερες κα δωκεν κα τος σν ατ οσιν
26 Wie (er) hineinkam in das Haus des Gottes, bei Abjathar, Tempelvorsteher, und die Brote der Vorlegung speiste, welche nicht befugt (ist, zu) speisen, wenn nicht den Tempelpriestern, und gab auch denen, (die) zusammen (mit) ihm waren?

27 κα λεγεν ατος τ σββατον δι τν νθρωπον γνετο κα οχ νθρωπος δι τ σββατον
27 Und (er) sagte ihnen: Der Sabbat wegen des Menschen wurde und nicht der Mensch wegen des Sabbats,

28 στε κρις στιν υἱὸς το νθρπου κα το σαββτου
28 so-dass Herr ist der Sohn des Menschen und(/ auch) des Sabbats.Einführung - Kapitel  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen