Dienstag, 6. Dezember 2016

Εὐαγγέλιον Κατὰ Μᾶρκον, Κεφ. 1 - Markusevangelium 1


1 ρχ το εαγγελου ησο Χριστο
1 Anfang des Evangeliums Jesu Christi,

2 καθς γγραπται ν τ  σαΐᾳ τ προφτ
2 so-wie geschrieben (ist) in dem Jesaja, dem Propheten.


δο ποστλλω τν γγελν μου πρ προσπου σου
Siehe, (ich) abordne den Boten (von) mir vor (das) Angesicht (von) Dir,

ς κατασκευσει τν δν σου
der herrichten (wird) den Weg (von) Dir.

3 φων βοντος ν τ ρμ
3 Stimme (eines) Schreienden in der Wüste 

τοιμσατε τν δν κυρου
Bereitet den Weg (vom) Herrn,

εθεας ποιετε τς τρβους ατο
gerade macht die Straßen (von) ihm!4 γνετο ωννης βαπτζων ν τ ρμ κα κηρσσων βπτισμα μετανοας ες φεσιν μαρτιν
4 (Es) wurde: Johannes, der taufend (war) in der Wüste und verkündend (eine) Taufe (des) Umdenkens ins Erlassen (der) Verfehlungen.

5 κα ξεπορεετο πρς ατν πσα ουδαα χρα κα ο εροσολυμται πντες κα βαπτζοντο π’ ατο ν τ ορδν ποταμ ξομολογομενοι τς μαρτας ατν
5 Und herausgelangten zu ihm all das Judäa - Gebiet und die Jerusalemer alle und (wurden) getauft unter ihm in dem Jordan - Fluss, aussagend die Verfehlungen (von) ihnen.

6 κα ν ωννης νδεδυμνος τρχας καμλου κα ζνην δερματνην περ τν σφν ατο κα σθων κρδας κα μλι γριον
6 Und (es) war der Johannes angezogen (in) Haaren Kamels und ledernen<->Gürtel um die Hüfte (von) ihm und essend Heuschrecken und Honig (von) Ländereien.

7 κα κρυσσεν λγων ρχεται σχυρτερς μου πσω μου ο οκ εμ κανς κψας λσαι τν μντα τν ποδημτων ατο 
7 Und (er) verkündete, sagend: (Es) kommt der Stärkere (als) ich hinter mir, dem nicht (ich) bin genügend, verbeugend (zu) lösen den Riemen der untergebundenen (Latschen von) ihm.

8 γ βπτισα μς δατι ατς δ βαπτσει μς πνεματι γίῳ 
8 ICH (habe) getauft euch (mit) Wasser, er aber (wird) taufen euch (mit) heiligem<->Geist.9 κα γνετο ν κεναις τας μραις λθεν ησος π Ναζαρτ τς Γαλιλαας κα βαπτσθη ες τν ορδνην π ωννου
9 Und (es) wurde in jenen, den Tagen: (Es) kam Jesus vom Nazaret des Galiläa und (wurde) getauft in den Jordan unter Johannes.

10 κα εθς ναβανων κ το δατος εδεν σχιζομνους τος ορανος κα τ πνεμα ς περιστερν καταβανον ες ατν
10 Und sogleich hinaufsteigend aus dem Wasser, sah (er), gespalten (werdend) die Himmel und den Geist wie (eine) Taube herabsteigend in ihn

11 κα φων γνετο κ τν ορανν σ ε υἱός μου γαπητς ν σο εδκησα
11 und (eine) Stimme wurde aus den Himmeln: Du bist der Sohn (von) mir, der geliebte, in Dir wohlmeine (ich).

12 κα εθς τ πνεμα ατν κβλλει ες τν ρημον
12 Und sogleich der Geist ihn rauswirft in die Wüste.

13 κα ν ν τ ρμ τεσσερκοντα μρας πειραζμενος π το σαταν κα ν μετ τν θηρων κα ο γγελοι διηκνουν ατ 
13 Und (er) war in der Wüste vierzig Tage, getestet unter dem Satan, und (er) war mit den Bestien, und die Boten dienten ihm.14 μετ δ τ παραδοθναι τν ωννην λθεν ησος ες τν Γαλιλααν κηρσσων τ εαγγλιον το θεο 
14 Aber<->nach der Übergabe des Johannes kam der Jesus in das Galiläa, verkündend das Evangelium des Gottes

15 κα λγων τι πεπλρωται καιρς κα γγικεν βασιλεα το θεο μετανοετε κα πιστεετε ν τ εαγγελίῳ 
15 und sagend dass: Erfüllt (ist) der Zeitpunkt und genähert (hat sich) das Königreich des Gottes. Denkt-um und vertraut in dem Evangelium!

16 κα παργων παρ τν θλασσαν τς Γαλιλαας εδεν Σμωνα κα νδραν τν δελφν Σμωνος μφιβλλοντας ν τ θαλσσ σαν γρ λεες
16 Und vorbeiführend neben dem Meer des Galiläa, (er) sah Simon und Andreas, den Bruder Simons, beidseitswerfend in dem Meer. (Sie) waren nämlich Fischer.

17 κα επεν ατος ησος δετε πσω μου κα ποισω μς γενσθαι λιες νθρπων
17 Und (es) sagte ihnen der Jesus: Hierher! Hinter mich! Und (ich werde) machen euch (zu) werden Fischer (von) Menschen.

18 κα εθς φντες τ δκτυα κολοθησαν ατ 
18 Und sogleich lassend die Netze (sie) folgten ihm.

19 κα προβς λγον εδεν Ἰάκωβον τν το Ζεβεδαου κα ωννην τν δελφν ατο κα ατος ν τ πλοίῳ καταρτζοντας τ δκτυα
19 Und hinzugestiegen (ein) wenig, (er) sah Jakobus, den des Zebedäus, und Johannes, den Bruder (von) ihm, und sie in dem Boot, instandsetzend die Netze.

20 κα εθς κλεσεν ατος κα φντες τν πατρα ατν Ζεβεδαον ν τ πλοίῳ μετ τν μισθωτν πλθον πσω ατο 
20 Und sogleich rief (er) sie. Und lassend den Vater (von) ihnen, Zebedäus, in dem Boot mit den Lohn(-arbeitern), wegkamen (sie) hinter ihn.21 κα εσπορεονται ες Καφαρναομ κα εθς τος σββασιν δδασκεν ες τν συναγωγν
21 Und (sie) hineingelangen in Kaphar-Naoum. Und sogleich (an) den Sabbaten (er) lehrte zu der Synagoge.

22 κα ξεπλσσοντο π τ διδαχ ατο ν γρ διδσκων ατος ς ξουσαν χων κα οχ ς ο γραμματες
22 Und (sie) entsetzten (sich) über die Lehre (von) ihm. (Er) war nämlich lehrend sie wie Befugnis habend und nicht wie die Schriftgelehrten.

23 κα εθς ν ν τ συναγωγ ατν νθρωπος ν πνεματι καθρτ κα νκραξεν
23 Und sogleich war in der Synagoge (von) ihnen (ein) Mensch in unreinem<->Geist und aufkreischte (er),

24 λγων τ μν κα σο ησο Ναζαρην λθες πολσαι μς οδαμεν σε τς ε γιος το θεο 
24 sagend: Was (ist mit) uns und dir, Jesus Nazarener? Kamst (du), (zu) vernichten uns? (Wir) ersehen dich, wer (du) bist: der Heilige des Gottes!

25 κα πετμησεν ατ ησος λγων φιμθητι κα ξελθε ξ ατο 
25 Und Ehre-gebietend(-verwarnte) ihn der Jesus, sagend: Maul-(halten) und rauskomm aus ihm!

26 κα σπαρξαν ατν τ πνεμα τ κθαρτον κα φωνσαν φων μεγλ ξλθεν ξ ατο 
26 Und gezerrt (habend) ihn der Geist, der unreine, und angestimmt (habend) große<->Stimme, (er) rauskam aus ihm.

27 κα θαμβθησαν παντες στε συζητεν πρς αυτος λγοντας τ στιν τοτο διδαχ καιν κατ’ ξουσαν κα τος πνεμασιν τος καθρτοις πιτσσει, κα πακοουσιν ατ 
27 Und (sie) erschraken alle, so-dass (sie) untersuchten zu sich-selbst, sagend: Was ist dies? (Eine) neue<->Lehre gemäß Befugnis? Und den Geistern, den unreinen, (er) befiehlt und (sie) hören (auf) ihn!

28 κα ξλθεν κο ατο εθς πανταχο ες λην τν περχωρον τς Γαλιλαας
28 Und herauskam das Gehörte (von) ihm sogleich, allwärts in (das) Ganze, das Um(liegende-)Gebiet des Galiläa.29 κα εθς κ τς συναγωγς ξελθντες λθον ες τν οκαν Σμωνος κα νδρου μετ ακβου κα ωννου
29 Und sogleich aus der Synagoge herausgekommen, (sie) kamen in das Haus Simons und Andreas' mit Jakobus und Johannes.

30 δ πενθερ Σμωνος κατκειτο πυρσσουσα κα εθς λγουσιν ατ περ ατς
30 Die, aber, Schwiegermutter Simons niederlag, fiebernd, und sogleich (sie) sagen ihm wegen ihr.


31 κα προσελθν γειρεν ατν κρατσας τς χειρς κα φκεν ατν πυρετς κα διηκνει ατος
31 Und hinzugekommen, (er) erweckte sie, festhaltend die Hand, und (es) ließ sie das Fieber, und (sie) diente ihnen.

32 ψας δ γενομνης τε δυ λιος φερον πρς ατν πντας τος κακς χοντας κα τος δαιμονιζομνους
32 Abend aber geworden (war), als verzog die Sonne, (sie) brachten zu ihm alle, die (es) schlecht habend (waren) und die Dämonisierten.

33 κα ν λη πλις πισυνηγμνη πρς τν θραν
33 Und (es) war ganz die Stadt zusammengeführt zu der Tür.

34 κα θερπευσεν πολλος κακς χοντας ποικλαις νσοις κα δαιμνια πολλ ξβαλεν κα οκ φιεν λαλεν τ δαιμνια τι δεισαν ατν
34 Und (er) umsorgte viele (es) schlecht habend (mit) mannigfaltigen Leiden, und viele<->Dämonen (er) rauswarf, und nicht ließ (er) reden die Dämonen, weil (sie) ersahen ihn.35 κα πρω ννυχα λαν ναστς ξλθεν κα πλθεν ες ρημον τπον κκε προσηχετο
35 Und früh, nächtens sehr, (er) aufgestanden, herauskam (er) und wegkam zu wüstem Ort, und-dort betete (er).

36 κα κατεδωξεν ατν Σμων κα ο μετ’ ατο 
36 Und (es) hart-verfolgte ihn Simon und die mit ihm

37 κα ερον ατν κα λγουσιν ατ τι πντες ζητοσν σε
37 und (sie) fanden ihn und sagen ihm dass: Alle suchen dich!

38 κα λγει ατος γωμεν λλαχο ες τς χομνας κωμοπλεις να κα κε κηρξω ες τοτο γρ ξλθον
38 Und (er) sagt ihnen: (Lasst uns) führen andernwärts, in die gehabten Dorfstädte, auf-dass auch dort (ich) verkünde! Zu diesem nämlich (ich) herauskam.

39 κα λθεν κηρσσων ες τς συναγωγς ατν ες λην τν Γαλιλααν κα τ δαιμνια κβλλων
39 Und (er) kam, verkündend zu den Synagogen (von) ihnen, ins Ganze des Galiläa und die Dämonen rauswarf (er).40 κα ρχεται πρς ατν λεπρς παρακαλν ατν κα λγων ατ τι ἐὰν θλς δνασα με καθαρσαι
40 Und (es) kommt zu ihm (ein) Aussätziger, herbeirufend ihn und sagend ihm dass: Falls (du) willst, (du) vermagst mich (zu) reinigen.

41 κα ργισθες κτενας τν χερα ατο ψατο κα λγει ατ θλω καθαρσθητι
41 Und zornerfüllt ausgestreckt (habend) die Hand, ihn (er) berührte und sagt ihm: (Ich) will! (Sei) gereinigt!

42 κα εθς πλθεν π’ ατο λπρα κα καθαρσθη
42 Und sogleich wegkam von ihm der Aussatz und (er war) gereinigt.

43 κα μβριμησμενος ατ εθς ξβαλεν ατν
43 Und anschnaubend ihn, sogleich rauswarf (er) ihn

44 κα λγει ατ ρα μηδεν μηδν επς λλ’ παγε σεαυτν δεξον τ ερε κα προσνεγκε περ το καθαρισμο σου προσταξεν Μωϋσς ες μαρτριον ατος
44 und sagt ihm: Seh, (dass) niemandem nichts (du) sagst, jedoch hinführe, dich-selbst zeige dem Tempelpriester und hinbringe wegen der Reinigung (von) Dir, was anbefohlen (hat) Mose, zum Zeugnis ihnen.

45 δ ξελθν ρξατο κηρσσειν πολλ κα διαφημζειν τν λγον στε μηκτι ατν δνασθαι φανερς ες πλιν εσελθεν λλ’ ξω π’ ρμοις τποις ν κα ρχοντο πρς ατν πντοθεν
45 Der aber, rausgekommen, anfing (zu) verkünden vieles und weiterzuerklären das Wort, so-dass nicht-mehr er vermochte, offenbar in (eine) Stadt hineinzukommen. Jedoch außerhalb, auf wüsten Orten war (er) und (sie) kamen zu ihm (von) allseits.Einführung - Kapitel  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen